Privacy Verklaring

Marie Parklane Instituut  hierna Marie Parklane  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, bestanden en andere uitingen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons  verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Algemeen
Dit is de privacyverklaring van Marie Parklane (Kvk 39090177). In dit reglement  laat Marie Parklane zien op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en privacy. Deze verklaring heeft betrekking op alle online en offline gegevensverzamelingen van alle soorten persoonlijke gegevens. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw  privacy te beschermen. Marie Parklane conformeert zich  daarbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u gebruik maakt van de website van Marie Parklane of anderzins persoonlijke informatie verstrekt, gaat u akkoord met deze privacy verklaring. Als u vragen heeft  over deze privacy verklaring, kunt u contact met ons  opnemen. Deze privacyverklaring is van toepasing  op de diensten van Marie Parklane. In het geval van een websitebezoek dient u zich ervan bewust te zijn dat  Marie Parklane niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en  bronnen ook al wordt deze link  op onze  website geplaatst.

2.  Verzameling van persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens woren gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.  Wij vragen niet meer gegevens van dan  strikt noodzakelik. De persoonsgegevens,  die door Marie Parklane  kunnen worden verwerkt zijn: NAW- gegevens, telefoon/e-mail gegevens, geslacht, Social Media accounts, BSN ( alleen voor  medische  behandeling zoals  reuma patient, diabetes patient en patienten met medische indicatie.

3. Gebruik van persoonsgegevens

1. Marie Parklane kan uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Als u zich opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Marie Parklane de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar  de u toe te zenden.
  • Als u zich heeft aangemeld  voor de Marie Parklane Kaart verwerkt Marie Parklane uw NAW om uw lidmaatschap uit te voeren.
  • Als u een reservering plaatst voor behandelingen, welness en andere diensten gebruikt Marie Parklane de persoonsgegevens om die reserveringen af te handelen.
  • Als u Marie Parklane om informatie over diensten  en producten verzoekt, verwerkt Marie Parklane de persoonsgegevens  om aan dat verzoekt te voldoen.
  • Als u de website bezoekt worden gegevens  met betrekking  tot uw bezoekgedrag gebruikt voor onderzoekt naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van  en communicatie over onze diensten.
  • Als u ons volgt op Facebook, Linkdln, Instagram, twitter en of andere social media is het voor Marie Parklane  mogelijk uw profiel te bekijken. Wij bewaren gegevens die u op een externe social media  site hebt geplaatst waartoe wij toegang hebben ( zoals door u geplaatste recensies. bij het plaatsen van gegevens online mag op privacy en dient u er zich van bewust te zijn dat anderen  uw gegevens kunnen gebruiken, "taggen'''en/of opnieuw publiceren op een manier  die u niet zou verwachten (ook op een maner die onwettig is). U begrijp dat wij en anderen uw publiekelijk online geplaatste gegevens mogen gebruiken en opnieuw publiceren. 

 2. De verwerking van deze persoonsgegevens  is een noodzakelijke voorwaarde. Zonder deze verwerking kunnen  wij geen  contact met u onderhouden, u niet informeren en voor zakelijke klanten geld dat u bijvoorbeeld niet kunt kopen op factuur. Ook als Marie Parklane de gegevens met toestemming   heeft verkregen, mag u deze toestemming weer intrekken.

3. Inzage, Wijziging/ verwijdering van persoonsgegevens
U heeft recht of inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens conform het bepaald in de Europese Algemenen Veordening gegevensbescherming. indien u van een van deze rechten gebruikt  wil maken kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij Marie Parklane middels e-mails info@marieparklane.nl, of post Parkzijde 22, 8224 MG, Lelystad. Marie Parklane heeft vier weken de tijd , vanaf de ontvangst van het verzoek, om  te beoordelen op het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Marie Parklane  laten weten wat er met het verzek  gaat gebeuren. Als het verzoekt  niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Marie Parklane of een klacht in te dienen  bij de Autoriteit persoonsgegevens ( AP)

Onderaan iedere digitale nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen op om u af te melden. Afmelden voor de nieuwsbrief is tevens mogelijk door een e-mail te zenden aan info@marieparklane.nl.

4. Bewaar termijn

Wij vragen u niet om meer gegevens dan strikt noodzakelijk en bewaren deze niet langer dan nodig is voor de doeleinden zoals  opgenomen  in deze verklaring. Marie Parklane houd zich  aan de wettelijke termijnen.

5. (digitale) Beveiliging van persoonsgegevens

Marie Parklane heeft passende technische en organisatorische  maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen  tegen verlies  of onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database die uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van Marie Parklane, voor zover  dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. We raden u aan voorzichtig  te zijn bij het gebruik van het internet.

 6. Doorgifte aan derden
Marie Parklane zal uw  persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij;
a. doorgifte geschied aan een door Marie Parklane  voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie  Marie Parklane  een overenkomst heeft geslotten die erop  ziet da de bewerker  voldoende waarborgen biedt ten aanzien van  technische  en organisatorische  beveligings maatregelen met betrekking tot de te verricten verwerkingen; of 

b. Marie Parklane   hiertoe is geouden  op grond van de wet.

7. Cookies en Google  Analytics
Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste  gebruikservaring te geven. Een cookie is eenvoudig klein bestandje dat met de pagina"s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij gebruiken  cookies om uw  instellingen en voorkeuren te onthouden.
Marie Parklane maakt gebruik van cookies van Gogle om statiestieken te verzamelen over het gebruikt van onze website . Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseers. Uw IP- adres wordt nadrukkelijk niet meegegevens. Voor meer informatie   over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies , verwijzen we u naar deze website: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Ook kunt u cookies na het bezoek aan de website van uw computer  verwijderen . De manier  waarop u cookies kunt uitschakelen of verwijderen verschijnt per browser. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

8. Social media 
op deze site zijn knoppen  opgenomen op pagina's te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Facebook, linkedln, Instagram, Twitter en of andere social  media. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door  Facebook, Linkedln, instagram, twitter en of andere social media  zelf . Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook. Linkedln, Instagram, Twitter en of andere soc. media( regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zijn met uw persoonsgegevens doenn die zij met deze code verwerken.

9. Wijzigen in de privacyverklaring
We evalueren regelmatig ons privacy beleid. Dit kan leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig  deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige  Privacyverklaring is bijgewerkt of 21 mei 2018.